Par mums

Vīspārīga informācija

Biedrība “Sporta un fiziskās attīstības klubs” – mēs esam organizācija, kuras darbība vērsta uz personības (bērnu, jauniešu un pieaugušo) resursu un potenciāla atklāšanu un attīstību.
Biedrība dibināta 2009.gada 16.septembrī.
2021.gada 11.novembrī Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
2021.gada 03.novembrī Biedrība uzņemta biedrībā „Latvijas Volejbola federācija”

Mūsu vīzija

Mēs vēlamies būt resurss vietējās kopienas ilgtspējai.

Mūsu mērķi

 • Sniegt pakalpojumus bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri nav vienaldzīgi savai veselībai;
 • Fiziskās attīstības uzlabošanas un korekcijas programmu izstrāde;
 • Veicināt dažādu sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām sportā dažāda vecuma un dažāda veselības stāvokļa cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
 • Rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu sportā;
 • Organizēt un nodrošināt biedrības komandas un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga sporta sacensībās Latvijā un ārpus tās;
 • Radīt iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iepazīt dažādus sporta veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties;
 • Popularizēt dažādus sporta veidus iedzīvotāju vidū, veicinot vēlmi būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu dzīvesveidu;
 • Sadarboties ar citu valstu sporta entuziastiem un sporta klubiem, tā ieviešot Latvijā labāko ārzemju pieredzi;
 • Veikt pasākumus, kas virza koriģējošās vingrošanas un fiziskās attīstības sagatavošanas organizāciju, kas uzlabo problēmas stāvokli, kas saistīta ar bērnu balsta – kustības aparāta profilaksi un korekciju; organisma funkcionālās sistēmas nostiprināšanu;
 • Regulāri organizēt bērnu un jauniešu sporta un bērnu veselības stāvokļa nostiprināšanas nometnes, sporta svētki ar ģimenes locekļu piesaistīšanu;
 • Veikt sabiedriski derīgas darbības, sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām sabiedriskām iestādēm, t.sk. ar sociālajiem dienestiem;
 • Nodrošināt Biedrības biedru izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu, studentu un audzēkņu praksi.

Mūsu aktivitātes

 • 2010.gadā izstrādāta pludmales volejbola nodarbību programmu. Organizēts ceļojums pludmales volejbola centrā „BRAZILIJA”. Apmeklēta meistarklase –Klass ar Eiropas čempione  ar Inguni Minusi.
 • 2009. un 2010.gadā Biedrības audzēkņi apmeklēja Latvijas Junior Beach Championshipin.
 • Sākot ar 2011.gadu Biedrība sadarbojas ar Sanktpēterburgas Vasileostrovska rajona specializētu bērnu Olimpiskās rezerves sporta skolu: organizē draudzīgas volejbola turnīrus un mācību –treniņu sporta nodarbības Daugavpilī (Silenes rajons) un Sanktpēterburgā.
 • Sākot ar 2011.gadu notiek kopīgie pasākumi, lai apmainītos ar pieredzi un metodisko darbu ar volejbola klubu „MINSK”.
 • Biedrība aktīvi sadarbojas ar Šveices labdarības organizāciju „BARN I NÕD”, kura veic biedrības finansiālu un materiālu atbalstu. Regulāri tiek organizētas mācību–treniņu sporta nodarbības Jūrmalā.
 • 2021.gada 11.novembrī Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības darbības jomas ir labdarība, slimību profilakse, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, sporta atbalstīšanu.
 • 2021.gada 03.novembrī Biedrība uzņemta biedrībā „Latvijas Volejbola federācija”

Biedrība piedalās EVL sacensības:

 • ”CEWOOD LATVIJAS KAUSS 2021/2022”
 • „BALTIC VOLLEYBALL LEAGUE (women) 2021/2022”
 • „OPTIBET ČEMPIONĀTS SIEVIETĒM 2021./2022.”
 • „2. sezona LATGALES SABRU LĪGA” (komandas nosaukums: ”SUFA/DU”)

Licencētas programmas

„VOLEJBOLS PIEAUGUŠAJIEM”  
Licence Nr.720   
 
Programmas mērķis:
 1. Popularizēt  Daugavpilī sporta veidu – volejbols
2. Sekmēt volejbola attīstību Daugavpilī
3. Paaugstināt volejbola interesi Daugavpils iedzīvotājiem
4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu
5. Piesaistīt jaunatnes sportistus volejbolam
6. Veicināt iedzīvotājiem volejbola izaugsmi
 
Programmas uzdevumi:
1. Sniegt sporta zināšanas, attīstīt prasmes un iemaņas volejbola izpildē, veicināt to izmantošanu regulārās patstāvīgās nodarbībās
2. Nodrošināt stabilu izaugsmi sportā
3. Sporta treniņu laikā sportisti varēs ne tikai aktīvi atpūsties, iemācīties spēlēt un uzzināt volejbola noteikumus, bet arī viņiem būs iespējas pilnveidot savu fizisko sagatavotību un iemācīties spēlēt volejbolu, kā arī izpildīt VFS kompleksus
„FIZISKĀS VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES UZTURĒŠANA CILVĒKIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM”.
Licence Nr.721
 
Programmas mērķis:
Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos pret fiziskajām nodarbībām un veicināt izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 
Programmas uzdevumi:
1. Aktīvi atpūsties un nostiprināt veselību
2. Sagatavot metodisko palīglīdzekli, kuru būs iespējams izmantot, sniedzot sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem
3. Norūdīt cilvēka organismu
4. Veidot kulturāli higiēniskās iemaņas
5. Attīstīt un pilnveidot pamata kustības, kas nepieciešamas praktiskajai dzīvei
5. Attīstīt tādas fiziskās īpašības kā, veiklība, ātrums, spēks, izturība un t.t.  

Kā kļūt par organizācijas biedru

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, aizpildot iesnieguma formu un nosūtot to uz mūsu e-pastu: sufak@sufak.lv

Mūsu sadarbības partneri

 • VENDEN;
 • SIA „LatRosTrans”;
 • Šveices labdarības organizācija „BARN I NÕD”;
 • Daugavpils Bērnu un Jaunatnes sporta skola;
 • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”;
 • Latvijas Volejbola federācija;
 • Daugavpils Olimpiskais centrs;
 • Daugavpils Universitāte.

Mūsu Kontakti

Biedrība “Sporta un fiziskās attīstības klubs”
Reģistrācijas Nr.40008146433
Banka:  AS “Citadele banka”
Banka konta Nr.  LV41PARX0016970290002
Juridiskā adrese: Kandavas iela 7-34, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Valdes priekšsēdētaja: Natālija Novikova
Tālrunis: +371-26-576-233
E-pasts: novikovanatalija@inbox.lv